HOT en ZOT is een onderdeel van StudioHolse vof en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 71552588.

Inhoud

Items door andere verwaardigd: De informatie over items die door ons team wordt verstrekt op deze website is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet worden ingestaan.

Items in eigen beheer: De informatie over items die door ons team wordt verstrekt op deze website mogen als betrouwbaar worden geacht.
Echter, wij werken veel met natuurlijke materialen die enigszins kunnen afwijken of veranderen.

De informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
HOTenZOT kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. HOTenZOT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door HOTenZOT zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van HOTenZOT.

Verantwordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van StudioHolse – HOT en ZOT omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen veernemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Voor meer informatie neemt u aub. contact op met StudioHolse vof.